ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
4, sine, theta, cosine, theta, equals, 2, sine, theta
หาค่า θ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์