ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
Tick mark Image

แชร์

\left(\begin{matrix}2&3\\5&4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}2&0&3\\-1&1&5\end{matrix}\right)
การคูณเมทริกซ์จะกำหนดว่าจำนวนหลักของเมทริกซ์แรกเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ที่สอง
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&&\\&&\end{matrix}\right)
คูณแต่ละองค์ประกอบของแถวแรกของเมทริกซ์แรกด้วยองค์ประกอบที่สอดคล้องกันของคอลัมน์แรกของเมทริกซ์สอง และเพิ่มผลคูณเหล่านี้เพื่อดูองค์ประกอบในแถวแรก คอลัมน์แรกของเมทริกซ์ผลคูณ
\left(\begin{matrix}2\times 2+3\left(-1\right)&3&2\times 3+3\times 5\\5\times 2+4\left(-1\right)&4&5\times 3+4\times 5\end{matrix}\right)
องค์ประกอบที่เหลือของเมทริกซ์ผลคูณจะพบในลักษณะเดียวกัน
\left(\begin{matrix}4-3&3&6+15\\10-4&4&15+20\end{matrix}\right)
ทำแต่ละองค์ประกอบให้ง่ายขึ้น ด้วยการคูณแต่ละพจน์
\left(\begin{matrix}1&3&21\\6&4&35\end{matrix}\right)
รวมแต่ละองค์ประกอบของเมทริกซ์