ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y^{2}-3y+18=y^{2}-10y+24
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ y-6 ด้วย y-4 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
y^{2}-3y+18-y^{2}=-10y+24
ลบ y^{2} จากทั้งสองด้าน
-3y+18=-10y+24
รวม y^{2} และ -y^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
-3y+18+10y=24
เพิ่ม 10y ไปทั้งสองด้าน
7y+18=24
รวม -3y และ 10y เพื่อให้ได้รับ 7y
7y=24-18
ลบ 18 จากทั้งสองด้าน
7y=6
ลบ 18 จาก 24 เพื่อรับ 6
y=\frac{6}{7}
หารทั้งสองข้างด้วย 7