ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$y = \exponential{x}{\fraction{3}{7}} $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์