ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y\left(-x+1\right)=\left(-x+1\right)\times 4+2
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 1 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย -x+1
-yx+y=\left(-x+1\right)\times 4+2
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ y ด้วย -x+1
-yx+y=-4x+4+2
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -x+1 ด้วย 4
-yx+y=-4x+6
เพิ่ม 4 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 6
-yx+y+4x=6
เพิ่ม 4x ไปทั้งสองด้าน
-yx+4x=6-y
ลบ y จากทั้งสองด้าน
\left(-y+4\right)x=6-y
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี x
\left(4-y\right)x=6-y
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(4-y\right)x}{4-y}=\frac{6-y}{4-y}
หารทั้งสองข้างด้วย -y+4
x=\frac{6-y}{4-y}
หารด้วย -y+4 เลิกทำการคูณด้วย -y+4
x=\frac{6-y}{4-y}\text{, }x\neq 1
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 1