ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$y = \fraction{7}{\exponential{(\exponential{x}{3} - \exponential{x}{2} + 7 x)}{5}} $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์