ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{3}x+4=y
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
\frac{2}{3}x=y-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
\frac{\frac{2}{3}x}{\frac{2}{3}}=\frac{y-4}{\frac{2}{3}}
หารทั้งสองข้างของสมการด้วย \frac{2}{3} ซึ่งเหมือนกับการคูณทั้งสองข้างด้วยส่วนกลับของเศษส่วน
x=\frac{y-4}{\frac{2}{3}}
หารด้วย \frac{2}{3} เลิกทำการคูณด้วย \frac{2}{3}
x=\frac{3y}{2}-6
หาร y-4 ด้วย \frac{2}{3} โดยคูณ y-4 ด้วยส่วนกลับของ \frac{2}{3}