ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
กำหนด y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y=-\frac{1}{4}-\frac{16}{4}
แปลง 4 เป็นเศษส่วน \frac{16}{4}
y=\frac{-1-16}{4}
เนื่องจาก -\frac{1}{4} และ \frac{16}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
y=-\frac{17}{4}
ลบ 16 จาก -1 เพื่อรับ -17