ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\left(x-2\right)+5
สิ่งใดก็ตามที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวเอง
x^{2}-2x+5
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x-2
x\left(x-2\right)+5
สิ่งใดก็ตามที่หารด้วยหนึ่งจะได้ตัวเอง
x^{2}-2x+5
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย x-2