ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=-2+6
เพิ่ม 6 ไปทั้งสองด้าน
x=4
เพิ่ม -2 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 4