ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=1+2
เพิ่ม 2 ไปทั้งสองด้าน
x=3
เพิ่ม 1 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 3