ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\left(900-60x+x^{2}\right)-4000
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(30-x\right)^{2}
900x-60x^{2}+x^{3}-4000
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย 900-60x+x^{2}
x\left(900-60x+x^{2}\right)-4000
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a-b\right)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(30-x\right)^{2}
900x-60x^{2}+x^{3}-4000
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x ด้วย 900-60x+x^{2}