ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{x}{3} - x - 2 = 0 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์