ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-5x+3y=20-x^{2}
ลบ x^{2} จากทั้งสองด้าน
3y=20-x^{2}+5x
เพิ่ม 5x ไปทั้งสองด้าน
3y=20+5x-x^{2}
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{3y}{3}=\frac{20+5x-x^{2}}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
y=\frac{20+5x-x^{2}}{3}
หารด้วย 3 เลิกทำการคูณด้วย 3