ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

y+3=x^{2}-3x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
y=x^{2}-3x-3
ลบ 3 จากทั้งสองด้าน