ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{x}{2} - 2 (4 k - 1) x + 15 \exponential{k}{2} - 2 k - 7 > 0 $
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า k
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์