ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{2}x}{x}-\frac{2}{x}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน คูณ x^{2} ด้วย \frac{x}{x}
\frac{x^{2}x-2}{x}
เนื่องจาก \frac{x^{2}x}{x} และ \frac{2}{x} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{x^{3}-2}{x}
ทำการคูณใน x^{2}x-2