ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า s
Tick mark Image
หาค่า c
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sw-sc^{3}=x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
-sc^{3}+sw=x
เรียงลำดับพจน์ใหม่
\left(-c^{3}+w\right)s=x
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี s
\left(w-c^{3}\right)s=x
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(w-c^{3}\right)s}{w-c^{3}}=\frac{x}{w-c^{3}}
หารทั้งสองข้างด้วย w-c^{3}
s=\frac{x}{w-c^{3}}
หารด้วย w-c^{3} เลิกทำการคูณด้วย w-c^{3}