ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กำหนด x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=-\frac{4}{3}+2\sqrt{13}
แยกตัวประกอบ 52=2^{2}\times 13 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{2^{2}\times 13} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{2^{2}}\sqrt{13} หารากที่สองของ 2^{2}