ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กำหนด x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=\frac{0.001024+0.032^{2}}{0.156^{4}+0.084}
คำนวณ 0.032 กำลังของ 2 และรับ 0.001024
x=\frac{0.001024+0.001024}{0.156^{4}+0.084}
คำนวณ 0.032 กำลังของ 2 และรับ 0.001024
x=\frac{0.002048}{0.156^{4}+0.084}
เพิ่ม 0.001024 และ 0.001024 เพื่อให้ได้รับ 0.002048
x=\frac{0.002048}{0.000592240896+0.084}
คำนวณ 0.156 กำลังของ 4 และรับ 0.000592240896
x=\frac{0.002048}{0.084592240896}
เพิ่ม 0.000592240896 และ 0.084 เพื่อให้ได้รับ 0.084592240896
x=\frac{2048000000}{84592240896}
ขยาย \frac{0.002048}{0.084592240896} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 1000000000000
x=\frac{8000000}{330438441}
ทำเศษส่วน \frac{2048000000}{84592240896} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 256