ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=-7-y
ลบ y จากทั้งสองด้าน
y=-7-x
ลบ x จากทั้งสองด้าน