ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
x, plus, x, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+x\times 5
เพิ่ม 2 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 5
6x
รวม x และ x\times 5 เพื่อให้ได้รับ 6x
x+x\times 5
เพิ่ม 2 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 5
6x
รวม x และ x\times 5 เพื่อให้ได้รับ 6x