ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+8=2x-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย x-2
x+8-2x=-4
ลบ 2x จากทั้งสองด้าน
-x+8=-4
รวม x และ -2x เพื่อให้ได้รับ -x
-x=-4-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
-x=-12
ลบ 8 จาก -4 เพื่อรับ -12
x=12
คูณทั้งสองข้างด้วย -1