Skip to main content
x, plus, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, 5
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=5+1
เพิ่ม 1 ไปทั้งสองด้าน
x=6
เพิ่ม 5 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 6