ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

931x+76=49\left(6\times 19+2\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 931 ตัวคูณร่วมน้อยของ 49,19
931x+76=49\left(114+2\right)
คูณ 6 และ 19 เพื่อรับ 114
931x+76=49\times 116
เพิ่ม 114 และ 2 เพื่อให้ได้รับ 116
931x+76=5684
คูณ 49 และ 116 เพื่อรับ 5684
931x=5684-76
ลบ 76 จากทั้งสองด้าน
931x=5608
ลบ 76 จาก 5684 เพื่อรับ 5608
x=\frac{5608}{931}
หารทั้งสองข้างด้วย 931