ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
x
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

x^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
x^{0}
ลบ 1 จาก 1
1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1