ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\subscript{w}{n} = \fraction{2 - 0}{n} * \summation{j = 0}{n - 1}{f (j - \fraction{2 - 0}{0})} $