ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. u
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

u^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
u^{0}
ลบ 1 จาก 1
1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1