ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า K
Tick mark Image
หาค่า q
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

q=\frac{K\times 2\times 9}{8}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
q=\frac{K\times 18}{8}
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
q=K\times \frac{9}{4}
หาร K\times 18 ด้วย 8 เพื่อรับ K\times \frac{9}{4}
K\times \frac{9}{4}=q
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
\frac{9}{4}K=q
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\frac{9}{4}K}{\frac{9}{4}}=\frac{q}{\frac{9}{4}}
หารทั้งสองข้างของสมการด้วย \frac{9}{4} ซึ่งเหมือนกับการคูณทั้งสองข้างด้วยส่วนกลับของเศษส่วน
K=\frac{q}{\frac{9}{4}}
หารด้วย \frac{9}{4} เลิกทำการคูณด้วย \frac{9}{4}
K=\frac{4q}{9}
หาร q ด้วย \frac{9}{4} โดยคูณ q ด้วยส่วนกลับของ \frac{9}{4}
q=\frac{K\times 2\times 9}{8}
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
q=\frac{K\times 18}{8}
คูณ 2 และ 9 เพื่อรับ 18
q=K\times \frac{9}{4}
หาร K\times 18 ด้วย 8 เพื่อรับ K\times \frac{9}{4}