ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2p^{2}+5p
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ p ด้วย 2p+5
2p^{2}+5p
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ p ด้วย 2p+5