ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. n
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

3n^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
3n^{0}
ลบ 1 จาก 1
3\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
3
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t