ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{n}{3} + 40 \exponential{n}{2} - 25 m - 1000 > 0 $
หาค่า m
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์