ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า m
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

m=-1+\frac{2}{5}
เพิ่ม \frac{2}{5} ไปทั้งสองด้าน
m=-\frac{5}{5}+\frac{2}{5}
แปลง -1 เป็นเศษส่วน -\frac{5}{5}
m=\frac{-5+2}{5}
เนื่องจาก -\frac{5}{5} และ \frac{2}{5} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
m=-\frac{3}{5}
เพิ่ม -5 และ 2 เพื่อให้ได้รับ -3