ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
จำนวนจริง
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

Re(-1)
คำนวณ i กำลังของ 2 และรับ -1
-1
ส่วนจริงของ -1 คือ -1
-1
คำนวณ i กำลังของ 2 และรับ -1