ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\estwo{f (x) = \exponential{x}{3} - 6 \exponential{x}{2} + 11 x - 6}{g (x) = x + 2} $
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์