ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{2 \exponential{x}{2} - 4 x + 3}{\exponential{x}{2} - 1} $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์