ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-15x^{-1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
-15x^{-2}
ลบ 1 จาก -1