ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{1}{6} \exponential{x}{3} + \fraction{1}{2} \exponential{x}{2} - \fraction{15}{2} x - \fraction{43}{6} $
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{3}+3x^{2}-45x-43}{6}
แยกตัวประกอบ \frac{1}{6} พหุนาม x^{3}+3x^{2}-45x-43 ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ