ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า d (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า d
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

dx+b=7x-7d
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย x-d
dx+b+7d=7x
เพิ่ม 7d ไปทั้งสองด้าน
dx+7d=7x-b
ลบ b จากทั้งสองด้าน
\left(x+7\right)d=7x-b
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี d
\frac{\left(x+7\right)d}{x+7}=\frac{7x-b}{x+7}
หารทั้งสองข้างด้วย x+7
d=\frac{7x-b}{x+7}
หารด้วย x+7 เลิกทำการคูณด้วย x+7
dx+b=7x-7d
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย x-d
b=7x-7d-dx
ลบ dx จากทั้งสองด้าน
dx+b=7x-7d
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 7 ด้วย x-d
dx+b+7d=7x
เพิ่ม 7d ไปทั้งสองด้าน
dx+7d=7x-b
ลบ b จากทั้งสองด้าน
\left(x+7\right)d=7x-b
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี d
\frac{\left(x+7\right)d}{x+7}=\frac{7x-b}{x+7}
หารทั้งสองข้างด้วย x+7
d=\frac{7x-b}{x+7}
หารด้วย x+7 เลิกทำการคูณด้วย x+7