ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. b
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Polynomial

แชร์

3b^{3-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
3b^{2}
ลบ 1 จาก 3