ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$a b c - \exponential{a}{2} c - a \exponential{b}{2} + \exponential{a}{2} b $
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a\left(bc-ac-b^{2}+ab\right)
แยกตัวประกอบ a
-c\left(a-b\right)+b\left(a-b\right)
พิจารณา bc-ac-b^{2}+ab ทำการจัดกลุ่ม bc-ac-b^{2}+ab=\left(bc-ac\right)+\left(-b^{2}+ab\right) และแยกตัวประกอบ -c ในกลุ่มแรกและ b ในกลุ่มที่สอง
\left(a-b\right)\left(-c+b\right)
แยกตัวประกอบของพจน์ร่วม a-b โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจง
a\left(b-c\right)\left(a-b\right)
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่