ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

b^{2}\left(a+ab+a^{2}b+a+c\right)
แยกตัวประกอบ b^{2}