ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตัวคูณร่วมน้อย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

75=3\times 5^{2}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
75\left(a-3\right)
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย
75a-225
ขยายนิพจน์