ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
a, minus, open bracket, minus, left parenthesis, b, minus, c, right parenthesis, plus, 2, left parenthesis, a, minus, c, right parenthesis, plus, 2, left parenthesis, b, minus, 2, right parenthesis, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย a-c
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
รวม c และ -2c เพื่อให้ได้รับ -c
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย b-2
a-\left(b-c+2a-4\right)
รวม -b และ 2b เพื่อให้ได้รับ b
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c+2a-4 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-b+c-2a-\left(-4\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-b+c-2a+4
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
-a-b+c+4
รวม a และ -2a เพื่อให้ได้รับ -a
a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย a-c
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
รวม c และ -2c เพื่อให้ได้รับ -c
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย b-2
a-\left(b-c+2a-4\right)
รวม -b และ 2b เพื่อให้ได้รับ b
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c+2a-4 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-b+c-2a-\left(-4\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-b+c-2a+4
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
-a-b+c+4
รวม a และ -2a เพื่อให้ได้รับ -a