ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย a-c
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
รวม c และ -2c เพื่อให้ได้รับ -c
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย b-2
a-\left(b-c+2a-4\right)
รวม -b และ 2b เพื่อให้ได้รับ b
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c+2a-4 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-b+c-2a-\left(-4\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-b+c-2a+4
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
-a-b+c+4
รวม a และ -2a เพื่อให้ได้รับ -a
a-\left(-b-\left(-c\right)+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-\left(-b+c+2\left(a-c\right)+2\left(b-2\right)\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-\left(-b+c+2a-2c+2\left(b-2\right)\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย a-c
a-\left(-b-c+2a+2\left(b-2\right)\right)
รวม c และ -2c เพื่อให้ได้รับ -c
a-\left(-b-c+2a+2b-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย b-2
a-\left(b-c+2a-4\right)
รวม -b และ 2b เพื่อให้ได้รับ b
a-b-\left(-c\right)-2a-\left(-4\right)
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ b-c+2a-4 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
a-b+c-2a-\left(-4\right)
ตรงข้ามกับ -c คือ c
a-b+c-2a+4
ตรงข้ามกับ -4 คือ 4
-a-b+c+4
รวม a และ -2a เพื่อให้ได้รับ -a