ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
a, cubed, b, squared, comma, 7, a, c, start superscript, 4, end superscript, comma, 14, b, squared, c, cubed
ตัวคูณร่วมน้อย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

14b^{2}a^{3}c^{4}
ระบุตัวประกอบทั้งหมดและเลขยกกำลังสูงสุดในนิพจน์ทั้งหมด คูณเลขยกกำลังสูงสุดของตัวประกอบเหล่านี้เพื่อเรียกดูตัวคูณร่วมน้อย