ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า a, c, C
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

C=90
แก้ C=90 สำหรับ C
a=17.8 c=29.25 C=90
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว