ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า K
Tick mark Image
หาค่า T_2
Tick mark Image

แชร์

T_{2}\times 380m^{2}=1.52mm\times 290K
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 380m^{2}
T_{2}\times 380m^{2}=1.52m^{2}\times 290K
คูณ m และ m เพื่อรับ m^{2}
T_{2}\times 380m^{2}=440.8m^{2}K
คูณ 1.52 และ 290 เพื่อรับ 440.8
440.8m^{2}K=T_{2}\times 380m^{2}
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
\frac{2204m^{2}}{5}K=380T_{2}m^{2}
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{5\times \frac{2204m^{2}}{5}K}{2204m^{2}}=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
หารทั้งสองข้างด้วย 440.8m^{2}
K=\frac{5\times 380T_{2}m^{2}}{2204m^{2}}
หารด้วย 440.8m^{2} เลิกทำการคูณด้วย 440.8m^{2}
K=\frac{25T_{2}}{29}
หาร 380T_{2}m^{2} ด้วย 440.8m^{2}
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380mm}
คูณ m และ m เพื่อรับ m^{2}
T_{2}=\frac{1.52m^{2}\times 290K}{380m^{2}}
คูณ m และ m เพื่อรับ m^{2}
T_{2}=\frac{1.52\times 29K}{38}
ตัด 10m^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
T_{2}=\frac{44.08K}{38}
คูณ 1.52 และ 29 เพื่อรับ 44.08
T_{2}=1.16K
หาร 44.08K ด้วย 38 เพื่อรับ 1.16K