ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\times 6x^{3-1}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
18x^{3-1}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
คูณ 3 ด้วย 6
18x^{2}+2\times 12x^{2-1}-50x^{1-1}
ลบ 1 จาก 3
18x^{2}+24x^{2-1}-50x^{1-1}
คูณ 2 ด้วย 12
18x^{2}+24x^{1}-50x^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
18x^{2}+24x^{1}-50x^{0}
ลบ 1 จาก 1
18x^{2}+24x-50x^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
18x^{2}+24x-50
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1