ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า E
Tick mark Image
กำหนด E
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

E=\frac{82}{9.2}
ลบ 5.8 จาก 15 เพื่อรับ 9.2
E=\frac{820}{92}
ขยาย \frac{82}{9.2} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
E=\frac{205}{23}
ทำเศษส่วน \frac{820}{92} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4