ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า M
Tick mark Image
หาค่า E
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

EM=\frac{2}{3}+4.8
ตัวแปร M ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย M
EM=\frac{82}{15}
เพิ่ม \frac{2}{3} และ 4.8 เพื่อให้ได้รับ \frac{82}{15}
\frac{EM}{E}=\frac{\frac{82}{15}}{E}
หารทั้งสองข้างด้วย E
M=\frac{\frac{82}{15}}{E}
หารด้วย E เลิกทำการคูณด้วย E
M=\frac{82}{15E}
หาร \frac{82}{15} ด้วย E
M=\frac{82}{15E}\text{, }M\neq 0
ตัวแปร M ไม่สามารถเท่ากับ 0